Mu Việt Đăng Ký Tài Khoản ingame

Alpha Test: 24/09/2023 - Open Beta: 19h00 ngày 26/09/2023

Thông tin Server

 • Exp : 9999x
 • Tỉ lệ Drop : 30%
 • Phiên bản : Season 6.18 Custom
 • Giới Hạn Reset : 20 lần / ngày
 • Giới Hạn IP Online : 5 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Game Guard (Chống Hack Tối Đa)
 • Alpha Test : ngày 24/09/2023
 • Open Beta : 10h00 ngày 26/09/2023

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /taydiem str
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /taydiem agi
 • Tẩy Điểm Máu: /taydiem vit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /taydiem ene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear

Thông Tin Máy Chủ

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Tạo NV Mới : 0 Reset / 20.000 Point / 20.000.000 Zen
 • Code Tân Thủ : ingame
 • Reset: /reset auto
 • Phím H: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím J: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Thông Tin Cần Biết

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Train Qoái nhận Wcoin Mở Ngày Open Sub-1,2
Máp K4
Mở Vòng Quay May Mắn Mở Ngày Open Sub-1,2,
Mở Tính Năng Cộng Hưởng 2 op Mở Ngày Open ub- 1,2,
Drop Iteam và Ngọc Train tại: All các Map Sub- 1,2,
Drop box vkr trong Siêu Bos Ngày Đầu Open Sub-2
Mở Tính Năng Nâng Cấp Pet Ngày Đầu Open Sub- 1,2
Mở Tính Năng Nâng Cấp Wing Ngày Đầu Open Sub- 1,2

Alpha Test: 24/09/2023 - Open Beta: 26/09/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Boss Vàng Tấn Công Sub 2 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h00 Các Loại Box +1 2 3 4 5 Tại Lorencia.
Binh Đoàn Phù Thủy Sub 2 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h10 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy. Tại Noria.
Rồng Đỏ Tấn Công Sub 2 3 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01h00 Các loại Ngọc , cụm ngọc ngẫu nhiên Randum Tại Noria.
Hỗn Nguyên Lâu Sub 2 4 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01h00 Ngọc các loại Nếu các bạn là người sống sót cuối cùng sẽ có cơ hội nhận ngọc
Quảng Trường Qủy Sub 2 10 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h45 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc exp gấp2 so với bên ngoài.
Huyết lâu Sub 2 4 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h10 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc Sub PK (300 quái), exp gấp2 so với bên ngoài.
Sự Kiện Mùa Hè Sub 2 12 lần/ ngày bắt đầu từ 00h40 Các loại Ngọc 2 tiếng 1 lần Tại Atlans.
Sự Kiện DevilSquare Sub 2 12 lần / ngày bắt đầu từ 01h40 Các loại Ngọc 2 tiếng 1 lần Tại Atlans.
BOSS Medusa Sub 2 2 lần/ ngày bắt dầu từ 11h30 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Mapswap of
Quỷ Vương Sub 2 2 lần/ ngày bắt đầu từ 16h30 Item Exl cao cấp và ngọc quý Randum Tại Map AIDA.
Siêu Boss Dunggeon 3 Sub 2 1 lần/ ngày 20h15 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Dungeon 3.
Boss Guid Sub 2 1 lần/ ngày 21h20 Vật phẩm quý và ngọc custum Ấn vào NPC Guid tại Devias để tham gia.
Event Hỗn Chiến Sub 2 1 lần/ ngày 21h10 Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Event War Guid Sub 2 1 lần/ ngày Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Boss KunDun k7 Sub 2 2 lần/ ngày Item Thần, Item Exl Cấp Cao... Tiêu diệt Kundun Tại Kalima 7.
Công Thành Chiến Sub 20 21h000 BQT sẽ thông báo khi diễn ra. Bản đồ: LorenDeep Phần thưởng ADM sẽ thông báo khi diễn ra.

Sự Kiện Đua TOP Alpha Test!

Thời gian sự kiện: 24/09/2023 ~ 24h ngày 25/09/2023

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Alpha Test
 • Tốp Reset
 • Phần thưởng được trao cho thành viên xếp hạng cao nhất trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi PAGE Để Nhận Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.500.000 wcoin Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
1.000.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
500.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Sự kiện Đua TOP Open Beta!

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 28/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Tổng Reset Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 01/10/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Tổng Reset Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.


Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 30/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Điểm Săn Boss Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.

 • Boss Vàng = 1 điểm .
 • Boss Vua Xương + Rồng Đỏ + Phù Thủy Trắng = 2 điểm .
 • Boss Qủy Vương + Erohim + Medusa + Kundun = 3 điểm .
 • Boss Golden Qủy Vương + Golden Selupan + Golden Medusa + Golden Kundun + Chuột Hoàng Kim = 4 điểm .
 • Boss Golden BraveKing + Golden BoxFly + Golden Diêm Vương = 5 điểm .
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 30/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Tổng Điểm Blood Casle Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 30/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Tổng Điểm DevilSquare Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 30/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Có Tổng Điểm ChaosCastle Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 05/10/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Cấp Bậc Danh Hiệu Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 19h00 ngày 06/10/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Cấp Bậc Tu Chân Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 10h00 ngày 26/09/2023 ~ 19h00 ngày 07/10/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Nhân Vật Cấp Bậc Hồn Hoàn Cao Nhất Trong BXH
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 20h00 ngày 26/09/2023 ~ 20h00 ngày 10/10/2023

Thông tin sự kiện
 • Phần Thưởng Được Trao Cho Guild Chiến Thắng CTC
 • Nhân Vật Đạt Tốp Chụp Ảnh Gửi Fanpage Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong 24h Sau Khi Kết Thúc Sự Kiện.
TOP Phần thưởng Ghi chú
15.000.000 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
8.800.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
5.500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.